Posts filed under ‘inspriratie’

Protestlied bezuinigingen in het onderwijs

Protestlied ‘In Eén Klap’ van Tijl Damen over de bezuinigingen op Passend Onderwijs.
6 maart manifestatie in de Amsterdam Arena.

Advertenties

maart 6, 2012 at 10:06 am Plaats een reactie

Wat er in de wereld gebeurt dat niet in de krant staat

Deze keer een hele mooie blog van Leonne Meiresonne. Fijn dat ik deze mag delen met anderen. Laat je niet afschrikken door de hoeveelheid aan tekst want het leest heel makkelijk en is zeer waardevol.

Wat er in de wereld gebeurt dat niet in de krant staat

Wat gaat de tijd snel… en, zoals ik 1,5 jaar geleden schreef, wat wij hier op aarde
‘tijd’ noemen, is vanuit de geestelijke wereld gezien ‘ontwikkeling’. In 1987 begon de
overgangsfase naar ‘de nieuwe tijd’ ofwel: naar de nieuwe ontwikkeling. Het eerste
dat we daarvan merkten was de val van de Berlijnse muur. Een gebeurtenis die
niemand voorzien had, maar ineens was daar een kritische massa die dit mogelijk
maakte. Inmiddels kennen we de Arabische Lente.

Kijken naar de ‘nieuwe tijd’ wordt voor mij het meest concreet als ik dat beschouw
als ‘nieuwe ontwikkeling’. Dan begrijp je ineens de doemscenario’s die her en der
leven: ja, de wereld zoals wij die kennen houdt op te bestaan, maar dat betekent niet
dat de wereld vergaat. De huidige ontwikkelingsfase wordt beëindigd, de oude orde
vergaat, zodat de nieuwe kan ontstaan. Maar wat is dat dan precies, dat nieuwe?

Ontwikkelingssferen

Onze geestelijke ontwikkeling verloopt in fasen. Ik noem dat ‘sferen’. En deze sferen
hangen direct samen met de dimensies. Wij kennen 9 sferen waar wij doorheen gaan
om ons te ontwikkelen. Daarvan doen we er 3 op aarde. Je kunt dat een beetje
vergelijken met ons schoolsysteem: de basisschool (1e sfeer), de middelbare school
(2e sfeer) en de vervolgopleiding (3e sfeer). Iemand die de 3e sfeer doorlopen heeft
noemen wij ‘verlicht’. Zo iemand is klaar met zijn cyclus van geboorte en
wedergeboorte op aarde en gaat verder met zijn ontwikkeling in de geestelijke wereld,
in de 4e sfeer. Dus iemand die wij ‘verlicht’ noemen, is vanuit de geestelijke
ontwikkeling gezien nog niet eens op de helft. Vele gidsen zijn zulke 4e sfeerders.

Elke ontwikkelingssfeer heeft zijn eigen kenmerken. Grofweg kun je zeggen dat de 1e
sfeer gaat over het wennen aan het leven in een fysiek lichaam. Dat je dat lichaam
moet verzorgen, voeden, dat je dat voedsel moet vergaren, verbouwen en bereiden,
dat het lichaam slaap nodig heeft, dat het kapot kan en als het erg kapot is gaat het
dood – game over. Maar gelukkig heb je meerdere levens, dus probeer je het weer
opnieuw, net zolang tot je begrijpt hoe het fysiek-materiële leven werkt. Dan ben je
klaar met de 1e sfeer. Je hebt alle klassen van de basisschool doorlopen. Dat zijn er 7
in totaal, want elke sfeer is een octaaf (een steeds hogere klank, ofwel trilling).

De 2e sfeer gaat over je sociaal-maatschappelijke, psychisch-mentale ontwikkeling. Je
komt tot de ontdekking dat je meer bent dan dat lichaam, je hebt ook nog een
karakter, gevoelens en emoties en, o jee… anderen ook. Je leert je uiteen te zetten met
de wereld om je heen. Dit is de fase waarin je alle kanten van het leven onderzoekt en
ervaart. Een lastige fase, waarin je met de uitersten van het leven geconfronteerd
wordt. Overvloed en gebrek, overmacht en onmacht, vrijheid en onderdrukking,
dader-en slachtofferschap, noem maar op. Je neemt allerlei verschillende gedaantes
aan, in alle mogelijke omstandigheden op alle mogelijke plekken op de wereld. Je
leert wat de gevolgen zijn van de ene of de andere handeling teneinde – in een latere
fase – vrije keuzes te kunnen maken. Je kunt tenslotte pas spreken van vrije keuzes als
je ook weet waaruit je kunt kiezen. Dat is wat je in deze fase onderzoekt en ontdekt.
Je onderzoekt en ondervindt werkelijk alle kanten van het leven. Ook deze fase
bestaat uit 7 klassen (tonen) en duurt het langst van alle drie de ontwikkelingssferen.
Elke klas beslaat meerdere levens.

In de 33e sfeer ga je in eerste instantie aan de slag met de verdere uitwerking van de
ervaringen die je in de 2e sfeer allemaal opgedaan hebt. Je begint de sociaalmaatschappelijke,
psychisch-mentale wetmatigheden te doorgronden en komt
zodoende tot de ontdekking dat je, net als ieder ander mens, onderhevig bent aan
bepaalde wetmatigheden, maar dat er toch steeds iets is dat jou net anders maakt dan
de rest. Steeds is er een stukje dat net niet in dat sjabloon past. In de 3e sfeer kom je
tot de ontdekking dat er meer is dan alleen het aardse, dat jij meer bent dan alleen een
aards mens. Dat je niet alleen een lichaam bent met een bepaald karakter, psyche en
temperament, maar ook een uniek geestelijk wezen. Dat je weliswaar onderhevig bent
aan de aardse wetmatigheden, maar dat je daar niet door wordt bepaald: er is iets
anders, iets groters dat bepaalt wie jij bent. In de 3e sfeer ontdek je dat je een
onsterfelijk, goddelijk geestelijk wezen bent dat iedere keer een nieuw lichaam
betrekt. Je gaat op onderzoek uit om alles over de geestelijke (onstoffelijke) wereld te
weten te komen – alles wat anderen daarover al ontdekt hebben – en in de tweede
helft van de 3e sfeer kom je tot het besef dat jij daar iets unieks aan toe te voegen hebt.
Als je dat ‘meesterwerk’ volbracht hebt, ben je klaar met je opleiding op aarde en ga
je verder met de 4e sfeer, in de geestelijke wereld.

Er is dan geen noodzaak meer om op aarde te incarneren, wat niet wil zeggen dat je
dat niet doet. Regelmatig incarneren 4e sfeerders op aarde om zodoende een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling. Echter, zij zijn dan altijd onderhevig aan de aardse
wetmatigheden (die van de 3e dimensie) en kunnen daardoor niet volledig hun
geestwezen tot uitdrukking brengen.

Hemel op aarde

En hier komen we aan de grote verandering die nu plaats vindt, wat we de nieuwe tijd
(ontwikkeling) noemen. Inmiddels zijn er nog maar heel weinig 1e sfeerders op aarde.
Er zijn heel veel 2e sfeerders en een aanzienlijke groep 3e sfeerders. En dat maakt het
mogelijk een volgende stap te maken. Wat er nu gebeurt is dat de ontwikkeling op
aarde verschuift van de 1e t/m de 3e sfeer naar de 2e t/m de 4e sfeer. Ofwel: een deel
van onze ontwikkeling die tot nu toe plaats vond in de geestelijke wereld, gaat op
aarde plaatsvinden… er komt letterlijk een stukje hemel op aarde.

Om dat mogelijk te maken, gaan we hier op aarde de 4e dimensie in. Dat betekent dat
we onderhevig worden aan een hogere trilling want de sferen of dimensies bestaan uit
octaven, en de klanken (=trilling) van de 4e dimensie zijn hoger dan die van de 3e
dimensie (=ontwikkelingssfeer). En of we het ons nu bewust zijn of niet: we zijn hier
allemaal aan onderhevig. Er vind een aanpassing plaats van ons hele systeem aan deze
nieuwe trilling.

Dat veroorzaakt chaos en verwarring, want we zijn gewend dat dingen volgens een
bepaald patroon, volgens een bepaalde wetmatigheid verlopen en in toenemende mate
komen we tot de ontdekking dat het niet meer gaat zoals we gewend waren. ‘Als dit,
dan dat’ lijkt steeds minder op te gaan. Maar wat gaat dan wel op? Het antwoord is
dat niemand dat op dit moment nog weet, want hoe de 4e sfeer er in de geestelijke
wereld uitziet is bekend, maar… hoe die er op aarde uit gaat zien weet niemand, dat is
namelijk nog nooit vertoond. Dat gaan wij, hier en nu, uitvinden en vormgeven. En
daarom schrijf ik dit stuk. Want het enige wat we nu kunnen doen is de kennis over
hoe de 4e dimensie er in de geestelijke wereld uitziet bekend maken, zodat we beter

snappen waar we mee geconfronteerd worden, wat we daarmee op aarde kunnen, wat
er van ons gevraagd wordt en we minder in verwarring hoeven zijn over wat er met
ons gebeurt.
er van ons gevraagd wordt en we minder in verwarring hoeven zijn over wat er met
ons gebeurt.

Niets verborgen

Een van de meest opvallende kenmerken van de 4e dimensie is: er is niets verborgen.
De invloed daarvan is al een tijdje zichtbaar op aarde. Corruptie, verborgen agenda’s,
zaken die het daglicht niet kunnen verdragen… dat alles komt boven water. De rotte
plekken in het financiële systeem, misbruik in de katholieke kerk, corrupte regimes,
kinderpornonetwerken, graaiende managers, speculerende beurshandelaren,
regeringen die onder het mom van democratie en vrijheid oorlog voeren vanwege
olie… alles wat verborgen is komt aan het daglicht. Wikileaks, klokkenluiders,
onderzoeksjournalisten, bevolkingsgroepen die opstaan – zij maken zichtbaar wat
verborgen was en wat zijn houdbaarheidsdatum bereikt heeft. In de 4e dimensie geldt:
alles wat aan de binnenkant niet klopt met hoe het zich aan de buitenkant laat zien,
wordt ontmaskerd of flikkert in elkaar. Het wordt simpelweg door de trilling van de 4e
dimensie niet ondersteund, en kan dus niet blijven bestaan.

Op wereldschaal is dit al een tijdje aan de gang, maar sinds oktober 2010 is de 4e
dimensie nog verder ingedaald op aarde. Dat betekent dat deze beweging nu ook op
microniveau voelbaar is: het is werkzaam in het persoonlijke leven van individuele
mensen. In een zin samengevat: alles wat wij doen dat niet overeenstemt met wat wij
werkelijk willen, voelen of vinden, werkt niet meer. We houden het simpelweg niet
meer vol. We raken er al een tijdje oververmoeid, burn-out, depressief of ziek van,
maar nu kan het echt niet meer. Nu begint het chaos, gedoe en frictie te veroorzaken.
Want in de 4e dimensie is het de werkelijke gevoelde wens die creëert. Dus niet wat
we zeggen te willen, niet wat we geleerd hebben te zeggen, niet wat ons opgelegd
wordt te doen maar wat we werkelijk voelen en willen: dat is wat we uitzenden en dat
is wat we aantrekken, ofwel: creëren. Dus je kunt net doen alsof je met iemand wilt
samenwerken, maar als je eigenlijk niet wilt, is dat wat er gebeurt: het wil niet, het
loopt niet, het stroomt niet. Kon je een jaar geleden nog met droge ogen zeggen en
doen alsof je een leuke baan of een leuk huwelijk had, nu kan dat niet meer want de 4e
dimensie maakt alles zichtbaar wat werkelijk is.

Krappe jas

Zolang dit op wereldschaal gebeurde kon je er misschien nog wel plezier aan beleven:
Ha, zie je wel, die oorlog ging gewoon over olie, ik wist het wel en nu hebben we het
zwart op wit. Of je bent in zekere zin opgelucht dat het nu eindelijk eens duidelijk
wordt dat die kerk een rotte appel is. En je vond het mooi toen de mensen in de
Arabische wereld opstonden omdat ze de onvrijheid niet langer pikten. Maar als dat in
je persoonlijke leven begint te gebeuren is het even schrikken. Als je tot de
ontdekking komt dat je eigen huwelijk net zo onvrij is als een Arabisch land. Als je
medewerkers het niet meer pikken dat je de baas speelt. Als duidelijk wordt dat je iets
voor iemand deed om er wat voor terug te krijgen maar net deed alsof het
liefdadigheid was. Als je, op welke manier dan ook, de schijn ophield en dat aan het
licht komt. Grofweg kun je zeggen: hoe meer er in je leven niet klopt, hoe groter de
chaos. Dit klinkt nu een beetje negatief, maar uiteindelijk worden we er beter van. De
4e dimensie noodzaakt ons niet alleen om ons bewust te zijn van wat we werkelijk

voelen en willen, de 4e dimensie maakt het mogelijk dat wij onszelf als vrije mensen
uitdrukken.

Want de 4e sfeerontwikkeling gaat over het werkelijk uitdrukken van ons Zelf, het
innemen van onze unieke plaats in het grote geheel. En het is duidelijk dat het een
heel ander verhaal is om dat in de geestelijke wereld te doen of hier op aarde, in zo’n
fysiek lichaam. We hebben onszelf in allerlei patronen en sjablonen geperst, we
stikken (letterlijk) van de regels, de do’s & dont’s, kan niet mag niet, ‘hoort’ wel
‘hoort’ niet… en die jas is te klein voor de 4e dimensie. Daarin kan ons wezen zich
niet uitdrukken. Alles wat wordt gestuurd vanuit programmering, conditionering, van
buitenaf opgelegde overtuigingen werkt niet meer, krijgt geen voet aan de grond,
schiet geen wortel en zal geen vrucht dragen. Alleen datgene wat werkelijk uit ons
Zelf komt zal werken.

Wat kun je daar als individueel mens mee aanvangen? Al je overtuigingen, al je
oordelen, al je programmeringen, al je gewoontes, al je patronen, al je categorische
antwoorden en reacties onder de loep nemen. Constant, de hele dag door, je afvragen:
wat ik nu doe, wat ik nu zeg, hoe ik nu reageer, is dat wat ik werkelijk voel en wil of
heb ik dat aangeleerd? Past het mij? Tot op het kleinste niveau: je hebt een
telefonische oproep gemist en automatisch grijp je direct je telefoon om terug te
bellen, terwijl je het eigenlijk al zo druk hebt… Het klinkt stom, maar onze dag zit
boordevol met dit soort onvrijheden en als je klein begint, worden de grotere zaken
vanzelf makkelijker. Als je met de kleine, niet zo enge dingen begint,
herprogrammeer je je systeem. Je zegt tegen je systeem: toe maar, je mag het doen
zoals je het wilt en door dat uit te voeren leert je systeem dat de wereld niet vergaat en
krijgt het vertrouwen. Je focussen op je angsten werkt niet, want alles wat je aandacht
geeft groeit. Je focussen op wat je wél wilt leert je vertrouwen te hebben in jezelf en
op een dag laat de angst jou los. Sta jezelf toe om nee te zeggen tegen wat hoort of
moet want dan ontstaat er een vrije ruimte waarin je kunt voelen wat je echt wilt. En
dan kan het best zo zijn dat blijkt dat datgene wat moest, overeenstemt met wat je
wilt. Uiterlijk ziet het er dan hetzelfde uit, innerlijk heeft een grote verandering
plaatsgevonden: je hebt de stap van moeten naar willen gemaakt. Je bent een vrijer
mens. En dan komt er van onderuit je buik iets naar boven borrelen, een lach,
levenslust, vrolijkheid… iets wat je je in je hoofd niet meer kunt herinneren maar
waarvan je weet: dit ben ik, zo was ik vroeger toen ik nog heel klein was, zo ben ik
ooit gekomen.

Ik denk, dus ik ben… niet

Je kunt maar een ding doen en dat is jezelf toestaan te ontdekken wat werkelijk in jou
is en wil, hoezeer dit ook indruist tegen de oude bekende wegen en structuren, tegen
wat hoort, moet en niet mag. Hier komen we echter ook op een lastig punt. We zijn
namelijk, door de ontwikkeling van het zelfstandige denken die we achter de rug
hebben, zo in ons hoofd terecht gekomen, dat we niet meer goed kunnen waarnemen
wat we voelen en willen: we denken tegenwoordig dat we iets willen en we denken
dat we iets voelen. En uit dat denken zijn behalve goede ook hele enge dingen
voortgekomen en nu durven we niet meer te vertrouwen op wat we voelen en willen.
Terwijl dat helemaal niet ons voelen en willen wás, het was ons denken. Een
onvervalste mind-fuck. Als je dat weet hoef je niet meer bang meer te zijn voor jezelf
en kun je jezelf misschien toestaan te voelen/ervaren wat in jou is, zonder oordelen.

Het is niet goed of fout, het is. En nogmaals, het is er toch, of het nou mag of niet. En
dan kan je het maar beter erkennen, want anders ontstaat er zoveel gedoe. Bovendien:
als je een oordeel hebt over wat in je opkomt, wijs je jezelf af en daarmee sluit je ook
je energietoevoer af. Je wordt er heel moe van. Want je energie komt niet uit je eten.
Die komt uit de geestelijke wereld. En als je datgene wat jou verbindt met de
geestelijke wereld (je geestwezen) afwijst, sluit je dus de energietoevoer af.
dan kan je het maar beter erkennen, want anders ontstaat er zoveel gedoe. Bovendien:
als je een oordeel hebt over wat in je opkomt, wijs je jezelf af en daarmee sluit je ook
je energietoevoer af. Je wordt er heel moe van. Want je energie komt niet uit je eten.
Die komt uit de geestelijke wereld. En als je datgene wat jou verbindt met de
geestelijke wereld (je geestwezen) afwijst, sluit je dus de energietoevoer af.

Ons wezen kan zich, behalve in die krappe jas, ook niet uitdrukken in een systeem dat
hoofdzakelijk denkt. Het is tijd dat ons denken, waar de afgelopen
ontwikkelingsperiode het eenzijdige zwaartepunt lag, de ruimte gaat delen met het
voelen en willen. Op dit moment lijkt het alsof ons hoofd ‘niet meer werkt’. Echter,
ons hoofd werkt nog wel, het werkt alleen niet meer zoals we het gewend zijn. Alles
laten bepalen door het denken, alles oplossen via het denken lukt niet meer zo goed,
steeds minder goed. We beginnen ons hoofd te gebruiken waar het voor is: niet om te
bepalen maar om een aantal zaken uit te voeren. Je laat je computer ook niet bepalen
aan wie je een e-mail stuurt en wat daar in komt te staan. Dat bepaal jij, en je
computer voert het uit. Ons hoofd is inmiddels goed geprogrammeerd, er zit allerlei
software in om uit te kunnen voeren wat wij voelen en willen. Je constant bemoeien
met hoe dat precies binnen die computer te werk gaat is nergens voor nodig, dat hoef
jij niet in goede banen te leiden, dat doet het systeem zelf. Doe je dat wel, dan heb je
een dagtaak aan het organiseren van je leven. Je hebt het heel druk, het loopt je over
de schoenen en je loopt er van leeg. Ons hoofd begint zijn eigen plaats in te nemen:
wij voelen wat we willen en gebruiken ons hoofd om dat op een verstandige manier te
doen.

Dualisme

Maar er is nog iets gaande in dat hoofd. We hebben een linker en een rechter
hersenhelft. Je zou kunnen zeggen: de linker hersenhelft vertegenwoordigt de aarde,
de rechter vertegenwoordigt de hemel (of de kosmos, hoe je het noemen wilt). In de
afgelopen ontwikkelingsperiode zijn we vooral bezig geweest met het ontwikkelen
van de linker hersenhelft. En ook voor die linker hersenhelft is het tijd om de ruimte
te gaan delen met de rechter. Steeds meer kinderen worden zo geboren: met twee
hersenhelften die willen samenwerken. Dat levert problemen op, want ons
schoolsysteem, onze samenleving is helemaal ingericht op de linker hersenhelft. Dus
hebben deze kinderen een probleem (en krijgen een label met een afwijking
opgeplakt). Maar het probleem zit bij ons. Natuurlijk hebben wij geen last van linksrechts
coördinatie, nogal logisch als je maar één hersenhelft tegelijk gebruikt (de ene
of de andere). Dan valt er ook niks te coördineren. (En de groep lelijke eendjes –
kinderen met een ‘afwijking’ – zal alleen maar groeien, totdat wij gaan begrijpen dat
het onzinnig is om een zwaan te beoordelen op de kenmerken van een eend en het te
dwingen daaraan te voldoen.)

De linker en rechter hersenhelft vertegenwoordigen ook alle dualiteiten.
Mannelijk/vrouwelijk, digitaal/creatief, aards/goddelijk, links/rechts, vader/moeder,
dood/leven, begrensd/oneindig, eenzijdig/veelzijdig, ik/wij, noem maar op. Jill Bolte
Taylor maakt dat prachtig duidelijk in een kort filmpje. In mijn artikel van januari
2010 ga ik uitgebreid in op het proces van dualiteit naar integratie waar wij in zitten.
In de 4e dimensie bestaat de dualiteit niet. Beide polen zijn en houden elkaar in
evenwicht, we hebben ze beide nodig. De dualiteit impliceert een oordeel: het ene is

goed het andere is fout. Dat is digitaal denken. Linker hersenhelft. De rechter
hersenhelft verdraagt de paradox tussen beide polen, tussen twee schijnbaar
tegengestelde waarheden. Op dit moment speelt de integratie zich sterk af op het
speelveld mannelijk/vrouwelijk. Onze hele maatschappij, van regeringsniveau tot
gezinsniveau, is ingericht op het mannelijke. En het gaat er nu niet om dat het
vrouwelijke de macht over gaat nemen. Die gedachte alleen al is totaal mannelijk. Het
vrouwelijke denkt niet in termen van macht. Of nog beter: het vrouwelijke denkt niet.
Het vrouwelijke wil de ruimte delen en recht doen aan ieders kwaliteiten.
hersenhelft verdraagt de paradox tussen beide polen, tussen twee schijnbaar
tegengestelde waarheden. Op dit moment speelt de integratie zich sterk af op het
speelveld mannelijk/vrouwelijk. Onze hele maatschappij, van regeringsniveau tot
gezinsniveau, is ingericht op het mannelijke. En het gaat er nu niet om dat het
vrouwelijke de macht over gaat nemen. Die gedachte alleen al is totaal mannelijk. Het
vrouwelijke denkt niet in termen van macht. Of nog beter: het vrouwelijke denkt niet.
Het vrouwelijke wil de ruimte delen en recht doen aan ieders kwaliteiten.

Ik heb het hier bewust niet over mannen en vrouwen maar over het mannelijke en het
vrouwelijke. Want deze integratie vindt ook plaats binnen onszelf. We hebben een
overgangsperiode gehad waarin vrouwen zich gingen gedragen als mannen
(manwijven) en mannen als vrouwen (watjes). Maar dat werkt niet, want dat is nog
steeds duaal. Waar het nu om gaat is dat we het mannelijke (daadkracht,
doelgerichtheid, verstand, de buitenwereld) en het vrouwelijke (zachtheid, bezieling,
het hart, de binnenwereld) gaan laten samenwerken. Want te veel daadkracht maakt
dat je de verbinding met je binnenwereld, je dromen en idealen verliest. Te veel
gerichtheid op je binnenwereld zorgt ervoor dat je je dromen en idealen geen vorm
geeft. En ja, van het mannelijke vraagt dat op dit moment wat meer aanpassing dan
van het vrouwelijke omdat de boel simpelweg meer ingericht is op mannelijk dan op
vrouwelijk. Maar nogmaals, hoe bedreigend dit ook kan voelen voor ‘mannen’, het
gaat er niet om dat het mannelijke afgeschaft wordt. Het wil alleen op een nieuwe
manier ingezet worden. En nieuw is bijvoorbeeld: niet vanuit ego, macht en strijd
maar ten behoeve van het collectief. De integratie van mannelijke en vrouwelijke
kwaliteiten staat symbool voor de integratie van denken, voelen en willen. Hoofd, hart
en handen. Het mannelijke is sterk in de boven-en onderpool (denken en willen). Het
vrouwelijke vertegenwoordigt het hart, dat daar tussenin zit en met de beweging van
een lemniscaat het denken (dat koud is) en het willen (dat warm is) coördineert.

Versnelling

Er is nog een reden dat het belangrijk is dat wij ons steeds bewuster gaan worden van
wat we werkelijk willen, voelen en denken. Wensen, gevoelens en gedachten zenden
trillingen uit. En trillingen zijn scheppende krachten (‘In den beginne was het
woord.’) In de 4e dimensie is de tijdspanne tussen het uitzenden van trillingen en de
manifestatie daarvan veel kleiner dan in de 3e dimensie. ‘De gedachte creëert.’ Veel
mensen zijn hier al een tijd mee bezig door middel van visualisaties, affirmaties e.d.
Punt is alleen dat je wel steeds hardop kunt zeggen of je voorstellen dat je rijk gaat
worden, als je ondertussen eigenlijk vindt dat je niks waard bent, is dat de trilling die
je uitzendt en is dat hetgeen je creëert. Als je je niet bewust bent van wat zich
werkelijk in jezelf afspeelt, kun je flink schrikken als zich dat zomaar ineens voor je
neus manifesteert.

Gelukkig is dit kenmerk van de 4e dimensie nog niet volledig werkzaam. Maar wel
steeds meer. Het is een van de redenen dat wij ervaren dat alles zo snel gaat. Dat is
ook letterlijk waar. Je kunt je voorstellen dat in de geestelijke wereld ‘de gedachte
creëert’ heel makkelijk gaat, omdat je daar niet te maken hebt met de vaste, aardse
materie. Maar nu hier op aarde de materie onderhevig is en aangepast wordt aan de
hogere trilling van de 4e dimensie, gaat deze minder vast en dus beweeglijker worden.
De materie reageert steeds sneller op de aanwezige trillingen. Dus alles gaat sneller,

alles wordt sneller waar. En ook mensen gaan steeds directer reageren op hetgeen
werkelijk uitgezonden wordt, niet op wat er hardop gezegd wordt. Je voelt het direct,
als iemand iets zegt wat niet waar is. Of als het juist heel waar is, ook al druist het in
tegen alle wetten en logica die je kent. Of als je zelf iets zegt wat niet waar is. Je kunt
bijvoorbeeld beloven dat je iets zult doen, omdat dat moet vanwege je functie of je
relatie met iemand, maar als je eigenlijk niet wilt, dan doe je het toch alsmaar niet…
het lukt gewoon niet meer, je krijgt jezelf er niet toe gezet… je systeem werkt niet
meer mee. Je systeem reageert op wat je werkelijk wilt. Je ontkomt er steeds minder
aan.
s directer reageren op hetgeen
werkelijk uitgezonden wordt, niet op wat er hardop gezegd wordt. Je voelt het direct,
als iemand iets zegt wat niet waar is. Of als het juist heel waar is, ook al druist het in
tegen alle wetten en logica die je kent. Of als je zelf iets zegt wat niet waar is. Je kunt
bijvoorbeeld beloven dat je iets zult doen, omdat dat moet vanwege je functie of je
relatie met iemand, maar als je eigenlijk niet wilt, dan doe je het toch alsmaar niet…
het lukt gewoon niet meer, je krijgt jezelf er niet toe gezet… je systeem werkt niet
meer mee. Je systeem reageert op wat je werkelijk wilt. Je ontkomt er steeds minder
aan.

We hebben nu de tijd, het is nu de tijd om ons bewust te worden van wat er werkelijk
in ons is, want dat gaat je een hoop gedoe schelen. Bijvoorbeeld: Als je iets niet
(meer) wilt, kun je het maar beter zeggen, dan hoeft je lichaam niet ziek te worden
waardoor het zogenaamd niet ‘kan’. Want de werkelijkheid zal hoe dan ook reageren
op wat werkelijk is. Is het niet linksom, dan wel rechtsom. Dus ik zeg: doe jezelf een
lol, maak het niet zo moeilijk. Wees eerlijk, tegen jezelf en je omgeving, want hoe het
is zal zich laten zien. Hoe dan ook. En ja, soms lijkt het doodeng om eerlijk te zijn,
echter, als je het niet doet en het gaat zich aan je opdringen (= je ontkomt er niet meer
aan omdat het zich manifesteert) is dat veel ellendiger. Het veroorzaakt rotzooi, die je
vervolgens weer op moet ruimen. Als je bijvoorbeeld diep van binnen weet dat het
werk dat je doet niet (meer) bij je past, kun je kiezen: je erkent dat en je gaat op zoek
naar iets anders of je wacht tot de werkelijkheid het voor je doet en je wordt
ontslagen, je krijgt geen klanten meer of je raakt burn-out. Met andere woorden: laat
je je dwingen door de realiteit die zich aan je voordoet (en word je een slachtoffer –
van jezelf) of besluit en kies je zelf, gebruik je je vrije wil en neem je de regie over je
leven in handen? Dat laatste scheelt heel veel energie en narigheid. Zowel voor jezelf
als anderen. Manifesteer jezelf, verander en ontwikkel omdat je het wílt, niet omdat je
ertoe gedwongen wordt.

Leven is lijden..?

Dat is tevens het laatste kenmerk van de ‘nieuwe tijd’ dat ik wil noemen: in de nieuwe
tijd vindt ontwikkeling niet meer plaats via het lijden maar omdat we het leuk vinden.
Tot nu toe kwamen we alleen van onze plaats als het niet anders kon. Als we ertoe
gedwongen werden omdat het niet meer goed ging. En als het niet meer goed gaat,
doet dat meestal pijn. Maar dit kenmerk is echt nog ‘toekomstmuziek’ en het gebeurt
niet zomaar van de ene op de andere dag. Het gebeurt door alle dingen die hierboven
beschreven staan: als wij durven te gaan luisteren naar onszelf en ons leven van
binnenuit vormgeven en niet meer wachten tot het leven, de omstandigheden (de
buitenkant) ons daartoe dwingen. Het vraagt een ommezwaai in hoe wij tegen het
leven aankijken. Dat we dat niet meer eenzijdig doen vanuit het aardse perspectief,
overtuigingen en patronen, maar het geestelijke perspectief erbij gaan betrekken.

We zitten ons Zelf erg in de weg met al die vaste overtuigingen over wat wel en niet
goed is. Een voorbeeld: in onze maatschappij staat het als ‘goed’ aangeschreven als je
veel voor anderen doet en als ‘fout’ als je aan jezelf denkt. Je wilt niet weten hoeveel
mensen er op dit moment geïncarneerd zijn die het zorgen voor anderen goed in hun
rugzakje hebben zitten, dat hebben ze al incarnaties lang gedaan, en die zich voor
deze incarnatie hebben voorgenomen om nu eindelijk eens voor zichzelf te leren
zorgen. Want in de geestelijke wereld is het bekend dat je geen zorg voor anderen

kunt dragen als je niet goed voor jezelf kunt zorgen. Je kunt pas ‘wij’ zeggen als je
‘ik’ kunt zeggen, want alleen vanuit jouw Ik kun je je eigen unieke plaats innemen in
het grote geheel. En ja, ontwikkeling gaat door de eenzijdigheid. Het is als een
pendelslag die, door van het ene uiterste naar het andere uiterste te slingeren,
uiteindelijk het midden vindt. Dus als jij zo iemand bent die zich voorgenomen heeft
voor zichzelf te leren zorgen, dan heb je het moeilijk, want je bent ‘fout’. Daarmee
houden we de ontwikkeling tegen en maken we het stukken moeilijker en pijnlijker.
‘ik’ kunt zeggen, want alleen vanuit jouw Ik kun je je eigen unieke plaats innemen in
het grote geheel. En ja, ontwikkeling gaat door de eenzijdigheid. Het is als een
pendelslag die, door van het ene uiterste naar het andere uiterste te slingeren,
uiteindelijk het midden vindt. Dus als jij zo iemand bent die zich voorgenomen heeft
voor zichzelf te leren zorgen, dan heb je het moeilijk, want je bent ‘fout’. Daarmee
houden we de ontwikkeling tegen en maken we het stukken moeilijker en pijnlijker.

Dus het belangrijkste wat wij te doen hebben is ons vastgezette overtuigingssysteem
loslaten. Zonder dat we weten wat daarvoor in de plaats komt. Probeer jezelf te
betrappen op deze vaste ideeën. Een voorbeeld: de afgelopen jaren heb ik het
gigantisch druk gehad in mijn praktijk. Sinds het najaar begon het wat rustiger te
worden, wat ik een prettige verademing vond. Echter die tendens zette door en op een
gegeven moment, vanaf maart, begon het wel erg rustig te worden. Toen begon ik aan
mezelf te twijfelen… doe ik iets niet goed? Wat doe ik verkeerd, dat er zo weinig
cliënten komen? Alleen al deze automatische insteek heeft me twee maanden ellende
bezorgd. Want doordat ik er van overtuigd was dat dit gebeurde omdat ik iets ‘niet
goed’ deed, beperkte ik letterlijk mijn blikveld: ik zocht alleen maar naar antwoorden
die deze vraag konden oplossen, de rest van de mogelijke antwoorden was voor mij
niet zichtbaar omdat ik er van overtuigd was dat ‘iets fout doen’ de oorzaak was. Ik
werd gek van mezelf en boos op de geestelijke wereld. “Fijn hoor, als het over
anderen gaat krijg ik alle antwoorden, maar als ik eens hulp nodig heb hoor ik niks
van jullie!” Maar ik kon hun antwoorden niet horen, want ik stond alleen open voor
een bepaald soort antwoorden, namelijk die waarin ze mij zouden vertellen wat ik niet
goed deed. Pas toen ik het opgaf, alles losliet (vooral mijn ego, dat het natuurlijk niet
zo leuk vond dat ik het niet druk had) en kon zeggen ‘ik weet het niet meer’, toen ik
kon zeggen ‘nou, dan ga ik maar van m’n vrije tijd genieten’ en er daardoor allerlei
leuke, nieuwe gebeurtenissen plaatsvonden, konden mijn geestelijk begeleiders mij
vertellen wat de bedoeling was. Ik kreeg minder cliënten omdat ik bijscholing zou
krijgen, omdat ik een aantal nieuwe vermogens ging ontwikkelen, mijn werk gaat
veranderen, ik dit artikel te schrijven had en ik me klaar moest maken voor wat er
gaat komen vanaf eind augustus, begin september. En ja, als mijn praktijk zo druk
was gebleven, was ik gewoon maar doorgestoomd en hadden ze aan de andere kant
kunnen roepen wat ze wilden, ik had het niet gehoord, want ik was druk met mijn
werk. Dus het tegengestelde van wat ik dacht was waar: ik deed niet iets verkeerd, er
werd ruimte gecreëerd om iets nieuws te ontwikkelen. Is het dan weer ‘fout’ dat ik
dacht iets verkeerds te doen? Ha ha, nee, want in die twee ellendige maanden liep ik
tegen nog veel meer oude overtuigingen aan die ik onder de loep heb kunnen nemen:
je mag niet zomaar genieten, dat moet je verdienen; je moet altijd iets nuttigs doen; je
moet sowieso altijd iets dóen, luiheid is des duivels oorkussen; noem maar op. Dus de
volgende keer kan ik dit anders doen. Kan ik het mijzelf makkelijker maken. Dat is er
nog zo een: het jezelf makkelijk maken… oef. Maar dat is wel de clou: door te
begrijpen dat het ook makkelijker kan door er anders naar te kijken gaan we onszelf
een hoop ellende besparen en zullen we ons gaan ontwikkelen omdat we het willen en
niet omdat het pijn doet en moet. Dus niet door het lijden, maar omdat het leuk is.

Geloof niet

Geloof niets van wat hierboven allemaal staat. Neem niets zomaar aan, want dan
verwissel je het ene overtuigingssysteem door het andere. Voel of het bij je resoneert.

Kijk of je dingen herkent en of je uit de voeten kunt met wat hier staat. Doe er je
voordeel mee of laat het liggen. Als je merkt dat je het niet kunt laten liggen, als je je
er heftig tegen verzet, onderzoek dat dan: grote kans dat je oude overtuigingssysteem
het gevecht is aangegaan met wat jij diep van binnen eigenlijk voelt en wilt. Want elk
gevecht met iets buiten je is een gevecht met iets in jezelf.
voordeel mee of laat het liggen. Als je merkt dat je het niet kunt laten liggen, als je je
er heftig tegen verzet, onderzoek dat dan: grote kans dat je oude overtuigingssysteem
het gevecht is aangegaan met wat jij diep van binnen eigenlijk voelt en wilt. Want elk
gevecht met iets buiten je is een gevecht met iets in jezelf.

Met dit artikel wil ik licht werpen op hetgeen gaande is in de wereld. Als een krant of
het journaal uit de geestelijke wereld. Want het geeft rust als je begrijpt wat er in je
leven gebeurt – dan hoef je wat minder aan jezelf te twijfelen, wat veel energie
scheelt. En het maakt ook uit als je weet dat je niet de enige bent. Als je veel herkent
van wat hier beschreven staat en je wilt je ervaringen delen en bespreken, of er nog
meer over horen, kijk dan of je meer mensen kunt vinden die dat willen en neem
contact met me op. Dan maken we er een mooie avond van.

Stuur dit artikel vrijelijk door naar iedereen waarvan je vermoedt dat die er iets mee
zou kunnen (je kunt de link doorsturen of mij mailen voor een pdf). Hoe meer mensen
begrijpen wat er gaande is, hoe eerder er een kritische massa ontstaat die, zoals we
weten, voor grote en onvoorziene omwentelingen kan zorgen. Verspreid deze
informatie – dit licht op de zaak – zoveel je kunt. Dankjewel.

Den Haag, juli 2011

Léonne Meiresonne

http://www.gidswerk.nl

september 21, 2011 at 9:54 am Plaats een reactie

Moet je ‘het’ altijd weten?


Onderstaande tekst heb ik overgenomen omdat deze mij erg aansprak!  Ook ik heb de neiging altijd overal een antwoord op te zoeken terwijl het helemaal oké is om iets niet te weten.  Ik zou dat ook graag mijn dochter mee willen geven nu zij in de fase komt van het vragen “waarom?”

Op school leerden we dat op elke vraag een antwoord was. Over het algemeen was er maar één goed antwoord; alle andere antwoorden waren fout. Of maar een beetje goed. Er was altijd een ‘beste’ antwoord. Had je dat antwoord, dan kreeg je een punt voor de vraag. Anders niet, of maar een halve of een kwart punt.

Altijd een antwoord

Met dat idee dat op elke vraag een goed antwoord is, lijken wij ons volwassen leven in te gaan. Op de vraag wie voor jou de juiste partner is moet een antwoord te formuleren zijn. Of op de vraag wat je wil worden, of je kinderen wil, en hoe je ze groot moet brengen. Hoe je conflicten op moet lossen, hoe je financiële problemen oplost, hoe je je staande houdt in een veeleisende maatschappij, hoe je gezond blijft of weer beter wordt als je ziek bent. Hoe we van onze somberheid, eenzaamheid, wanhoop verlost kunnen worden. Hoe we ons geluk eeuwig voort kunnen laten duren. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Controle

Het heeft veel te maken met ons idee dat wij controle over het leven hebben. Dat we datgene wat we als onaangenaam ervaren kunnen stoppen of veranderen, als we de juiste antwoorden maar vinden. De waarheid is, dat die controle van ons maar zeer beperkt is. Het leven ontvouwt zich, op manieren die we niet kunnen voorspellen en vaak ook niet kunnen beïnvloeden. Sommige vragen zijn te groot voor een antwoord, andere te complex, en op weer andere vragen is eenvoudigweg geen antwoord.

Geduld

Maar heel vaak ook, komt het antwoord van het leven zelf. De situaties waar wij eindeloze nachtelijke piekersessies aan besteden, lossen zich meestal niet op omdat wij er wakker van hebben gelegen, maar omdat het leven zijn loop heeft. Als wij menen dat een situatie ‘vast zit’, komt dat omdat wij er ons in vast gebeten hebben of er vanuit een vastzittende overtuiging naar kijken. Maar het leven kenmerkt zich door voortdurende verandering, hoe lastig we het ook vinden om dat te accepteren. Heel vaak vragen situaties eenvoudigweg om ons geduld. Geduld en vertrouwen.

Niet-weten verdragen

Dat klinkt simpel, maar het is vaak een ongelooflijke opgave. We zoeken niet voor niets naar een antwoord: we vinden de situatie pijnlijk, moeilijk, onverdraaglijk misschien. En onze geest houdt ons voor dat als we die nou maar zijn gang laten gaan, hij ons de uitweg naar het antwoord zal denken.
De eerste stap is, je te realiseren dat het vruchteloos zoeken naar antwoorden je meestal niet gaat helpen. Stap twee is, het niet weten te verdragen. Je weet het niet. En dat mag. Je weet het nu niet. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een moment zal zijn waarop je het weet. Maar door het niet weten nu te verdragen, maak je als het ware ruimte voor het leven, dat veel groter en grootser is dan wij met ons gepieker bevatten kunnen.

Wat mindfulnesstraining je leren kan, is precies dat: zijn met wat er nu is, wat het ook is. Ook als dat niet-weten is.

april 8, 2011 at 9:50 am 2 reacties

Kippenvel reactie

Eens in de zoveel tijd lees ik een citaat waarbij ik meteen een kippenvel reactie krijg. Deze keer was het een citaat van Toon Hermans. Met dank aan Nadia van Oosterhout (www.wonderheart.nl)

 

“Wat wil je worden?” vroeg de juf?” vroeg de juf. ‘twas in  de derde klas.

Ik keek haar aan en wist het niet. Ik dacht dat ik al iets was.

 

februari 13, 2011 at 12:22 pm Plaats een reactie

Sean Covey en W. Mitchell

Ik was op visite bij een vriend en in ons gesprek hadden we het over het boek van Steven Covey “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. Hij had me een paar jaar eerder getipt om dit boek te lezen.  Wij hadden het in de boekenkast staan. Ik had het al een paar keer gepakt en het lukte me niet om me te concentreren op de tekst. Deze vriend vertelde mij later dat de zoon van Steven Covey, Sean Covey, een “Jip en Janneke versie” van het boek heeft geschreven getiteld: “Zeven eigenschappen die jou succesvol maken”. Hij was erg enthousiast over beide boeken. Andermans enthousiasme werkt bij mij aanstekelijk dus ik ben het inmiddels ook aan het lezen.

Het is een boek specifiek geschreven voor tieners maar je kunt het zelf vertalen naar jouw eigen situatie. Wat ik erg prettig vind aan het boek zijn de vele voorbeelden die hij beschrijft. Zo ook in het hoofdstuk “Tegenslagen in overwinningen veranderen”.

Hij vertelt over W. Mitchell, selfmade miljonair, veelgevraagd spreker, voormalig burgemeester, riverrafter en skydiver. Dat alles heeft hij bereikt na twee zware ongelukken die hij heeft gehad. In 1971 kreeg hij op zijn motor een aanrijding met een vrachtwagen. De motor verpletterde zijn elleboog, en brak zijn bekken. De benzinetank van de motor sprong open en ontbrandde door de hitte van de motor. Voordat een voorbijganger het vuur doofde, raakte 65 procent van zijn lichaam verbrand. Zijn hele gezicht was verbrand, zijn vingers waren zwart en verkoold en zijn benen bestonden alleen nog maar uit open, rood vlees. Hij lag twee weken bewusteloos voordat hij bij kwam. In vier maanden tijd werden er dertien bloedtransfusies, zestien huidtransplantaties en verschillende andere operaties op hem uitgevoerd. Na vier jaar revalideren en leren omgaan met zijn handicaps, kwam hij opnieuw in een zwaar ongeluk terecht. Dit maal raakte hij vanaf zijn middel verlamd bij een vliegtuigongeluk.

Ik was erg nieuwsgierig naar de man achter dit verhaal en kwam op You Tube verschillende filmpjes van hem tegen. Wat een inspirerende man en goede spreker met heel veel humor! Een aantal van zijn uitspraken zijn:

“Voordat dit gebeurde kon ik 10.000 dingen doen, nu nog maar 9000. Ik kan me de rest van mijn leven bezighouden met de 1.000 dingen die ik ben kwijtgeraakt, maar ik richt me liever op de 9000 die ik nog wel kan”.

“Ik ben de baas over mijzelf. Ik kan deze situatie als een tegenslag of als een nieuw begin beschouwen”.

Op zijn website is een filmpje te zien met daarin een reconstructie van wat er is gebeurd. Niet echt prettig om naar te kijken maar, voor mensen die daar tegen kunnen, wel wonderbaarlijk om te zien wat hij heeft overwonnen.

Twee korte filmpjes waarin duidelijk zijn talent als spreker naar voren komt wil ik graag wel rechtstreeks met jullie delen.

mei 16, 2010 at 7:06 pm Plaats een reactie

Liefdesademhaling

In het spirituele blad: Shield of the Command News van Jill Maasdijk wordt de techniek van de bron-ademhaling beschreven. De basis van deze ademhaling gaat als volgt: je ademt op normale snelheid en terwijl je dat doet stel je je voor dat je goddelijk licht en liefde inademt en goddelijk licht en liefde uitademt.

Ik heb dit aangepast zodat het goed bij mij past: Ik stel me voor dat ik liefde inadem en dat ik liefde uitadem naar alles en iedereen waar ik van hou en dankbaar voor ben.

Vooral die uitademing voelt heel goed. Het werkt en ik heb meteen het idee dat ik een wezenlijke bijdrage lever en dat alleen al met mijn ademhaling! Het past ook wel heel goed bij het automatisch schrift dat ik doorkreeg over de aarde.

Ik merk dat ik door een paar keer bewust deze “liefdesademhaling” te doen, mijn stress, irritatie en angst kan verlichten.

februari 14, 2010 at 8:08 pm Plaats een reactie

automatisch schrift over de aarde

Laatst vroeg iemand aan mij of ik ook wel eens automatisch schrift over de aarde heb geschreven. Nee, tot nu toe heb ik alleen nog voor mezelf geschreven en voor anderen. Na deze vraag was ik wel benieuwd wat er uit zou komen als ik een vraag over de aarde zou stellen. Ik ben dus gewoon gaan zitten, heb me afgestemd en heb de volgende vraag gesteld:

“Wat mag ik weten voor de aarde op dit moment?”

Ze is nu in rust, er staat haar nog heel wat te wachten en daar is ze zich op aan het voorbereiden. Ze maakt zich hier geen zorgen over. Ze heeft het volledige vertrouwen in zichzelf en haar eigen capaciteiten.

Het is zoals bomen hun blad verliezen in de herfst. Ook zij vragen zich niet af of het weer goed komt en of ze weer tot bloei komen.

Het is als de ademhaling. Die gaat ook vanzelf. Je hoeft dit niet bewust te doen, het gebeurt gewoon.

Toch is het goed om er regelmatig wel bewust bij stil te staan en dankbaar te zijn voor dit “automatisch systeem”. Zo ook de aarde. Zij weet dat er heel wat op haar afkomt en verwerkt dit bewust. Zij is zich heel bewust en dankbaar dat zij alles dat op haar afkomt aan energieën mag verwerken. Zij wil dit ook heel graag. Zij wil zorgen als een moeder voor haar kinderen.

“Kunnen wij de aarde ergens mee helpen?”

Dat is een vraag die ze graag hoort. Ze noemt het een “hartverwarmende vraag”.

Als iedereen zich bewust is van zichzelf, als iedereen zich eens een paar keer per dag bewust is van zijn eigen ademhaling, zijn eigen energie.

Mensen willen alles meteen groots aanpakken. Begin eerst bij jezelf. Zoals je in een vliegtuig ook eerst zorgt voor jezelf door eerst zelf het zuurstofmasker op te zetten en het dan pas aan je kinderen geeft. En dat noemt zij niet “klein beginnen”. Zij noemt dit juist heel groots. Eerst zorgen dat het met jezelf goed gaat, dan komt de ander als vanzelf.

Wat zij ook als hartverwarmend ervaart is de steun die men aan elkaar geeft in tijden van nood. Ook hier geldt wel weer : “zorg eerst dat het goed met jou gaat en richt je dan op de ander”.

februari 7, 2010 at 12:20 pm 4 reacties

Oudere berichten


Categorieën

Twitter Ingrid Greitemann